Ameliyatsız göz kapağı uygulaması ve çeşitli dermal uygulamalarında kullanılan özel bir plazma cihazıdır. Dünyanın ilk ve tek doğru akımla (DC) çalışan patentli plazma teknoljisidir. Hem kozmetik hem küçük cerrahi işlemler yapması onu rakiplerinden ayırır.

Tedavi Alanları
  • Cilt Gençleştirme
  • Leke Tedavisi
  • Vasküler Lezyonlar
Plazmanın Tanımı

Plazma, iyon ve elektronlardan oluşan, elektronların elektron kabuğundan ayrılması veya molekül parçalanması (iyonlaştırma) yoluyla iyonize edilmiş elektron bir gazdır. Plazma aynı zamanda maddenin dördüncü hali olarak da tanımlanabilir. Bizim konumuzla ilgili olarak baktığımızda; artı yüklü iyonlarla eksi yüklü elektronların yaklaşık denklik yapısında oldukları kuasi-nötralite, düşük ısılı plazmadır.